Místní pravidla golfového hřiště Austerlitz

Platnost od: 20. dubna 2013

1.

Časový limit pro hru

 • 4:40 hodin
2.

Závady

Pohyblivé závady [pravidlo 24–1]

 • kameny v bankrech
 • všechny kolíky s výjimkou kolíků vytyčujících hranice hřiště

Nepohyblivé závady [pravidlo 24–2]

 • všechny součásti zavlažovacího systému, všechny zpevněné štěrkové i přírodní cesty včetně dřevěných přechodů
 • lavičky, čističe míčů, grafické plány jamek, odpadkové koše, stálé reklamní tabule
 • altánky, stojany pro dravce
 • stromky označené modrou barvou, stuhou nebo opěrnými kůly
3.

Půda v opravě [pravidlo 25]

 • stopy po pneumatikách pracovních strojů na nízko sekaných plochách
 • modré kolíky, modré čáry – půda v opravě
 • modré kolíky s černým pruhem, modré čáry – půda v opravě se zákazem hry
 • stromky označené modrou barvou nebo modrou stuhou
 • erozní rýhy v bankrech
4.

Vodní překážky [pravidlo 26]

 • příčné vodní překážky na jamkách č: 1, 3, 14, 17, 18 (žluté kolíky)
 • podélné vodní překážky na jamkách č: 1, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18 (červené kolíky)
 • podélná vodní překážka podél odpališť jamky č.15 končí u přední hrany rozvodové krabice závlahového systému vpravo před dámským červeným odpalištěm a je definována horními hranami odvodňovacího příkopu
5.

Vodní překážky se zákazem hry [pravidlo 26]

 • podélné vodní překážky (biozóny) se zákazem vstupu a hry na jamkách číslo 9, 10, 15, 16 [červené kolíky se zeleným pruhem].

  Trest za porušení místního pravidla: mimo soutěž – hráč bude vykázán z hřiště bez náhrady; v soutěži – hra na rány: dvě trestné rány; hra na jamky: ztráta jamky

6.

Hranice hřiště [pravidlo 27]

 • spojnice bílých kolíků
 • u jamek č: 1, 5, 7, 9, 15, 18 je hranice za jamkovišti
 • vnitřní aut mezi jamkami č. 7 a č. 8 platí pouze ze strany jamky č. 7 (bílá barva)
7.

Nedílná součást hřiště

 • kamenná zídka za jamkovištěm jamky č. 3
 • všechny keře a stromy, které nejsou označeny modrou barvou nebo modrou stuhou