Snag Golf

Snag je komplexní tréninkový systém obsahující všechny prvky golfu, ale v modifikované podobě, který byl vytvořen pro nejmenší děti nebo do šesti let věku. Obsahuje všechny elementy golfové hry ve zjednodušené a dobře srozumitelné formě. Hra má vlastní pravidla a terminologii, která předává zábavnou formou herní dovednosti, které se nachází někde mezi minigolfem a regulérním golfem. Děti trénují se speciálně navrženým golfovým náčiním. Set se skládá ze dvou holí – Launcher a Roller – konstruovaných tak, aby dětem pomáhaly dosáhnout co nejsnadněji úspěchu.

Trénink musí být v první řadě zábava a trefit se do míčku musí být co nejjednodušší. Míčky pro Snag mají omezený dolet necelých 50 metrů. Jsou o něco menší než tenisový míček, jsou měkké a jejich povrch je dobře přilnavý k cílům. Cílové terče mají suché zipy, aby se po jejich zasažení míček neodrážel. Snag je také vzdělávací program pro zábavu začátečníků. Je to komplexní systém, který byl vyvinut po letech výzkumu a zkušeností. Snag Golf je především o zábavě, když se děti učí základy golfu.